X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÔNG Á - Trang chủ
  1. Tuyển sinh
  2. Tin Nhà trường
  3. Thông báo
  4. Kho học liệu
  5. Mẫu VB
  6. Tin Tâm Trí

thứ 7; 17 - 12 - 2016

Thông báo thi kết thúc học phần

THÔNG BÁO V/v thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2016 – 2017 và lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2017 Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”; Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I năm 2016 – 2017 của trường Cao đẳng...

Giải phẩu sinh lý

Giải phẩu sinh lý

Sách thử nghiệm Với bộ tài liệu này sẽ gi&u ...

Rate: 5.00 Hits:414

Giải phẩu người

Giải phẩu người

Sách thử nghiệm Sách được biên soạn bởi t&aa ...

Rate: 5.00 Hits:323

Tin học chuyên ngành

Tin học chuyên ngành

Sách thử nghiệm Kiến thức đại cương kết hợp với kiến thức ...

Rate: 5.00 Hits:159

Tin học căn bản

Tin học căn bản

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:172

Điều dưỡng cơ bản 2

Điều dưỡng cơ bản 2

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:258

Điều dưỡng cơ bản 1

Điều dưỡng cơ bản 1

Sách thử nghiệm

Rate: 5.00 Hits:172