1. Tuyển sinh
  2. Tin tức
  3. Thông báo

thứ 7; 15 - 04 - 2017

[TS2016] Thông báo tuyển sinh Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm 2016

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Đông Á Quảng Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng và trung cấp hệ chính quy năm 2016 cụ thể như sau: 1. Bậc Cao đẳng chính quy STT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu 1 Cao đẳng Điều dưỡng 51720501 150 (*) (*) Trong đó, 50 chỉ tiêu dành cho 50 suất học bổng toàn phần do Quỹ Bs. Nguyễn Hữu Tùng trao tặng trong chương...